17. Ferdi Lig

07.04.2014 Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

Gruplar

Tablolar
Maç günleri   (Masalar salon sorumlusu tarafından belirlenecektir)
Yönetmelik