VMTD 24th Veteran table tennis tournament, Antalya (MD65)
27.09.2018
Grup 1 ..... 27.09.2018 ... 09:00 .... Table:8
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1531_Alexander Popov(Rus)-548_Sergey Podopugora(Rus) ██ 0-h 0-h - | 0 2 0 3
2693_Kalev Klais(Est)-903_Hardi Mets(Est) h-0 ██ 3-1 - | 2 0 4 1
3197_Oleksandr Yarmolovych(Ukr)-950_Volodymyr Kononikhin(Ukr) h-0 1-3 ██ - | 1 1 3 2

Grup 2 ..... 27.09.2018 ... 09:00 .... Table:7
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1544_Vladimir Mugurdumov(Rus)-502_Gennadiy Portnov(Ukr) ██ 3-2 1-3 3-2 | 2 1 5 1
2145_Ishizuka Hiroyuki(Jap)-260_John Williamson(UK) 2-3 ██ 3-1 3-1 | 2 1 5 2
3105_Sabri Metin İskit(TVm)-213_Sadi Uluçay(TVm) 3-1 1-3 ██ 2-3 | 1 2 4 4
4222_Ake Karlsson(Swe)-998_Palmqvist Bo Gote(Swe) 2-3 1-3 3-2 ██ | 1 2 4 3

Grup 3 ..... 27.09.2018 ... 09:00 .... Table:12
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1962_Vojtech Bundzel(Svk)-288_Fehmi Yavuzer(Trk) ██ 0-3 3-0 3-0 | 2 1 5 2
2278_Valerii Holovnia(Ukr)-296_Armen Mag(Ukr) 3-0 ██ 3-0 3-0 | 3 0 6 1
3320_Guido Piksar(Est)-321_Valentin Tsoganov(Est) 0-3 0-3 ██ 1-3 | 0 3 3 4
4901_Enno Vinne(Est)-904_Jaan Sinisaar(Est) 0-3 0-3 3-1 ██ | 1 2 4 3

Grup 4 ..... 27.09.2018 ... 09:00 .... Table:6
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1180_Suphi Atlıhan(TVm)-465_Kenan Atalay(Trk) ██ 0-3 3-0 3-0 | 2 1 5 2
2184_Anatolii Kostenko(Ukr)-588_Demko Zenvii(Ukr) 3-0 ██ 3-2 3-0 | 3 0 6 1
3817_Leonid Bazarov(Rus)-919_Semen Naumovich Dimant(SAf) 0-3 2-3 ██ 3-1 | 1 2 4 3
4551_Viacheslav Amosov(Rus)-626_Milan Lani(Svk) 0-3 0-3 1-3 ██ | 0 3 3 4

Grup 5 ..... 27.09.2018 ... 09:00 .... Table:11
................................................ 1 2 3 4 . G M P S
1412_David John Bowles(UK)-428_Philip Bowen(UK) ██ 3-0 3-0 3-1 | 3 0 6 1
21032_Grigorii Yakovlev(Rus)-557_Vladimir Efremov(Rus) 0-3 ██ 2-3 3-0 | 1 2 4 3
3226_Massimo Lazzari(Sui)-658_Willy Delattre(Fra) 0-3 3-2 ██ 3-0 | 2 1 5 2
4181_Seyhan Candan(TVm)-448_Makhatay Ramazanov(Kzk) 1-3 0-3 0-3 ██ | 0 3 3 4